...

นางวราภรณ์ วสุนธรารัตน์ ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ และนางวรรณภา ปะวิโน บรรณารักษ์ชำนาญการ เข้าร่วมงานเสวนาการออกแบบเชิงปฏิบัติการห้องสมุดประชาชนสาธารณะ ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดเชียงใหม่
วันเสาร์ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๕ นางวราภรณ์ วสุนธรารัตน์ ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ และนางวรรณภา ปะวิโน บรรณารักษ์ชำนาญการ เข้าร่วมงานเสวนาการออกแบบเชิงปฏิบัติการห้องสมุดประชาชนสาธารณะ ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดเชียงใหม่

(จำนวนผู้เข้าชม 333 ครั้ง)